Retningslinjer, metallsøking

 
 
Retningslinjer for bruk av metalldetektor

 • Bruk ikke metallsøker på fredet grunn (sjekk på http://www.www.kulturminnesok.no) og sett deg inn i bestemmelsene i Lov om kulturminner. Er du i tvil om et område, ta kontakt Fylkeskommunen i ditt område og spør dem.

 • Meld fra om funn av mulig arkeologisk interesse (fra før 1537) til fylkesarkeologen, alt. ansvarlig museum. Registrer funnstedets GPS-posisjon. Ikke vask, rens, gnikk og gni en gjenstand som du tror kan være innleveringspliktig. Legg gjenstanden i kjøleskapet inntil den skal leveres inn. 
   
 • Husk innleveringsplikten på før-reformatoriske gjenstander (dvs. eldre enn 1537), samt på mynter eldre enn 1650. Innleveringspliktige mynter kan overlates direkte Universitetets Myntkabinett i Oslo. (men i utgangspunktet, ta kontakt med fylkesarkeolog også ifm. mynter. Samiske kulturminner eldre enn 100 år, og båter mer enn 100 år ; skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært ombord eller deler av slike ting.

 • Bruk ikke metallsøker uten grunneiers tillatelse.

 • Vær ytterst forsiktig dersom du kommer over militære eksplosiver som granater og liknende. Rør dem ikke! Sprengkraften er normalt i behold, selv etter mange år i jorda - og følsomheten kan være meget stor! Merk deg stedet, og meld straks fra om funnet til nærmeste politimyndighet.
 • Vis forsiktighet ved graving i områder med mye skrap. Knust glass og skarpe/spisse metallgjenstander kan påføre deg skader. Vurder søkeområdet, og bruk hansker når du finner det nødvendig.

 • Ta med deg alt oppgravd metallskrap og kast det i nærmeste avfallsdunk, så slipper du eller andre å grave det opp en gang til senere.

 • Vær nøye med fylling av hull etter graving. Det bør ikke vises i et område når du har vært der.

 • Benytt anledningen til å forklare metallsøkerens funksjon for interesserte. Kanskje får du også interessante lokalhistoriske tips tilbake.

 • Når du er ute med metallsøkeren er du en ambassadør for alle oss andre med samme hobby. Vær behjelpelig dersom noen trenger din assistanse, vis omtanke og gå varsomt fram.

 • Meld deg inn i en metallsøkerforening eller en detektorklubb.

  STARTSIDE

  -
  Info om Norges Metallsøker Forening

  - Norske detektorklubber, nettsteder mm


ABBONER PÅ VÅRT NYHETSBREV:
Produktnyheter, spesialtilbud, funnhistorier, quizzer mm.
Vi sender ut epost ca 12 ganger i året, og du kan når som helst melde deg av.