RENGJØRING, KONSERVERING

Den Britiske produsenten Picreator har siden 1967 vært foretrukne leverandør av rengjørings- og konserveringsprodukter til museer/konservatorer verden over. Disse produktene er nå også tilgjengelig for "hvermansen" som ønsker å rense og konservere metaller og andre materialer på en trygg, proff og forsvarlig måte. NB! Innleveringspliktige gjenstander må IKKE rengjøres eller behandles. Mer om det i produkttekstene.