METALLSØKERE

Metalldetektorer som egner seg godt i forskjellige jobbsammenheng, som for eksempel når du trenger å: 
- finne kumlokk, stoppekraner, jernrør, grensemerker mm., under jord, grus, asfalt, snø eller vann. Kumlokksøker
- finne spiker og skruer i treverk
 
KJØP PÅ FAKTURA. Kommuner, etater, vannverk osv. kan handle på faktura. Ring Kai Garseg på tlf. 901 46 358.